Vermogensbelasting in de regio Andalusië wordt afgeschaft

De president van Andalusië heeft maandag een wet aangekondigd en goedgekeurd waarin de vermogensbelasting (impuesto patrimonio) op dezelfde manier behandeld gaat worden als in Madrid: dus een 100% vrijstelling ! Dit betekent dat er in Andalusië vanaf 2023 geen vermogensbelasting wordt geheven, bovendien zal de aangifte vermogensbelasting niet meer in alle gevallen hoeven te worden ingediend.

Hiernaast vindt ook in Andalusië in de inkomstenbelasting (Impuesto renta persona fisica) een verlaging van de tarieven plaats en een verhoging van de belastingvrije bedragen. Voor de volledige Spaanse tekst van deze wet klikt u hier.

Opmerking
Wij verwachten dat door deze afschaffing en verlaging veel mensen er juist weer voor kiezen om in Andalusië fiscaal resident te worden. Werd voorheen fiscale residentie door deze belastingen en de hoge erf belasting juist vermeden nu zal er zeker een toestroom van belastingplichtigen naar Andalusië ontstaan.

Bovendien zal hierdoor een toename van de investeringen in onroerend goed, vestiging van nieuwe bedrijven en vermogende personen in Andalusië plaats gaan vinden, hetgeen ook de achtergrond van deze afschaffing is. Wilt u meer hierover weten neem contact op via info@doorakkerstaxlaw.com