Nieuw belastingverdrag tussen Spanje en Nederland

Het huidige belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Spanje is gesloten in mei 1971. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat het belastingverdrag in 2023  vermoedelijk wordt aangepast.

Op basis van de “Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011” is Nederland met diverse landen in onderhandeling om een bestaand belastingverdrag aan te passen.

Ook met Spanje worden nu door Nederland onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag gevoerd. De belangrijkste wijzigingen zullen hoogstwaarschijnlijk zien op de belastingheffing over pensioenen en overige oudedagsuitkeringen en het belasten  van vermogensopbrengsten zoals rentes en dividenden.

Om een idee te geven naar de werking van het nieuwe verdrag verwijs ik naar het onlangs afgesloten verdrag met Duitsland. In dit verdrag worden pensioen en overige oudedagsuitkeringen voor Duits fiscaal residenten minder gunstig belast. Persoonlijk lijkt het me niet logisch dat Spanje voor een soortgelijke verdragsaanpassing zou kiezen of dit inderdaad het geval is zal blijken in 2023 !

Mr. Jan A. Doorakkers mfa

Augustus 2021